EVM

EVM är organiserad som en fabrik av idéer formad av ett eget tvärvetenskapligt team, ett nätverk av samarbetspartners och ett väl definierat ramverk. EVM använder verktyg och metoder som gör det möjligt att undvika dominerande logik och etablerad paradigm för att leta efter nya alternativ. Identifierad med denna idé har EVM sina kunskaper och erfarenheter av utbildning, teknik och innovation, samt dess mervärde i mänskligt kapital till tjänst för den sociala ekonomin för att förbättra förvaltningen och transparensen för alla projekt som är involverade i att hjälpa de som behöver.

EVM.net är ett ekosystem av människor, verktyg och processer som är organiserade på ett smidigt och innovativt sätt för att erbjuda ett effektivt och högt mervärde på de olika utmaningar och problem som uppstår från alla områden i vårt samhälle.

EVM har sedan starten satsat på en online-utbildning som ett verktyg för att förbättra de offentliga och privata enheternas yrkeskunskaper, vilket minskar behoven till en enkel internetanslutning.

NIKANOR

Nikanor Ltd grundades 2002 som ett privat företag och arbetar inom rekrytering, vuxenutbildning, personalhantering och utveckling. Det är licensierat av NAVET som ett yrkesutbildningscenter, specialiserat på utbildningspersonal för turistsektorn och ett centrum för information och vägledning (CIPO). Det är också certifierat enligt kvalitetsstyrnings systemet ISO 9001: 2000. De har 5 heltidsanställda och arbetar med mellan 50 och 180 externa experter, lärare, utbildare, konsulter och andra deltids-specialister på kontrakt.

Företaget verkar över hela Bulgariens, beroende på projekt. Det erbjuder
utbildningar i 25 yrken och 32 specialiseringar, språkkurser och utbildningar, liksom klassrumsbaserad utbildning, online-utbildningar, blended learning, virtuella klassrum, etc. Våra målgrupper är unga människor som vi utbildar och ger råd om yrkesorientering, karriärutveckling och entreprenörskap, samt utsatta grupper på arbetsmarknaden, inklusive arbetslösa, marginaliserade grupper, lågutbildade och lågkvalificerade personer, ekonomiskt missgynnade människor, etc.

Nikanor ltd har skapat över 20 program inom turismområdet. Företaget täcker ett brett utbud av yrken inom turismsektorn och utbildar cirka 1000 personer per år inom turismområdet. Ett av våra främsta mål för framtiden är att strategiskt utveckla och utöka vår expertis inom områdena turism-utbildning genom att använda icke-formella metoder.

SMEBOX AB

SMEBOX AB är ett typiskt nätverksföretag som arbetar inom olika sektorer med
olika partners. Därför är personalen normalt mellan 2-5 personer – men i projekt och andra uppdrag kan vi både som personal och partners nå 10-25 individer.

SMEBOX: s omfattning är ”SME” och fungerar som en ”toolBOX” för dem. Företaget startade 1999 baserat på verktyg och metoder för utbildning och utveckling av små och medelstora företag och chefer / företagare. Arbetet i Sverige har varit på lokala, regionala och nationella marknader men också ett antal transnationella projekt och uppdrag har utförts. SMEBOX är basen för SME Academy – ett europeiskt nätverk baserat på kunskapen FÖR och OM SMEs.

SMEBOX arbetar med en kombination av utbildning, konsulting och rådgivning. Vi har varit engagerade i transnationella projekt inom yrkesutbildning, utvärderingsverktyg för yrkesutbildare, utvecklat läroplaner för kurser och utbildningsprogram, kompetensutvecklingsprogram m.m …

SMEBOX är en early adopter av ny teknik och har varit engagerat i digital kunskapsöverföring – med hjälp av e-böcker, videor, animerade videor, AR och VR – som delar av inlärnings-plattformar och LMS.

ASSET

(Kommande)

STP

Professional Training Solutions (STP Consulting) är som yrkesutbildnings-centrum beläget i Zaragoza (Spanien) och erbjuder kurser och tekniskt stöd till privata företag, offentlig förvaltning på landsbygden, skolor, icke-statliga organisationer och inkubatorer av företagare till innovation inom områdena utbildningssektorn och professionella lösningar från ideell sektor. Bidra med våra tjänster för att vara kvalificerade att arbeta i en mängd olika yrken för SMEs med tillgänglighet till innovation och information för människor och samhällen med en social risk samt nackdelar. Vår huvudsakliga verksamhet är att förbättra utbildnings-, sociala och kulturella standarder genom intensivt samarbete med andra EU-regioner.

STP som Vocational Training Center (VTC) ger företagare kompetenser som behövs på den lokala arbetsmarknaden. Med tanke på den nuvarande bristen på arbetstillfällen på den lokala arbetsmarknaden förbereder STP företagare för egenföretagande och för att skapa nya företag. Genom utbildningskurser guidas eleverna genom alla aspekter av den valda branschen. I överensstämmelse med STP-filosofin ”learning by doing and doing by learning” betonas utbildning på arbetsplatsen och praktiska färdigheter bedöms vara lika viktiga som teori.

LAHTI UAS

LAMK ensisijainen tunnus JPG

Lahti University of Applied Sciences (Lahti UAS), en del av LUT Group, är en tvärvetenskaplig institution för högre utbildning (HEI) belägen i staden Lahti i södra Finland. Lahti UAS är det största institutet för högre utbildning i regionen. Målet med Lahti UAS är att utveckla regionens arbetsliv, entreprenörskap, regional inlärnings- och innovationsmiljö och att främja individuell och miljö-välbefinnande samt att stödja internationaliseringen av Lahti-regionen.

Forsknings-utvecklingen och innovationen (RDI) har profilerat till fyra tvärvetenskapliga strategiska fokusområden: Design, Smart Business, Circular Economy Solutions, och välfärd och reformativ tillväxt.

Under de senaste åren har Lahti UAS samordnat och deltagit i många nationella och Europeiska unionens finansierade internationella program och gemensamma utvecklingsprojekt.

Fakulteten för Business and Hospitality Management har över 1600 studenter och har cirka 70 anställda. Fakulteten erbjuder 8 kandidatexamen (två på engelska) och 5 magisterexamen (en på engelska). Lahti UAS har lanserat multidisciplinära utbildningspaket för lärande inom Service Design, Circular Economy, Entrepreneurship och Event Management. Paket-studier är tvärvetenskapliga studieprogram där studenter kan specialisera sig och samla expertis i olika arbetslivsbaserade projekt.